Sønderborg Gruppe

Sønderborg Gruppe

Sammen rykker vi verden – med vilje!

Om os

KFUM-Spejderne i Sønderborg holder til i Spejderhuset på Kærvej 46 i Sønderborg – lige ved siden af Mølledammen.

Praktisk

Pris:

Det koster 375 kr. pr. halve år at være medlem.
Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen mm.
Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring når du er til spejder.
Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede.

Børneattester:

Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere
medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser. Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt for
at undgå disse situationer, ved at screene vores frivillige ledere.
Således er det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.
Derudover har vi udarbejdet samværsregler, som skal skabe tryghed og formindske risikoen for seksuelle krænkelser. Læs dem på opslagstavlen i hytten eller under “dokumenter”

Generelt om KFUM-spejderne:

KFUM-Spejderne giver børn og unge mod til sammen at tage ansvar for en bedre verden.
Det gør vi ved at udvikle værdifulde kompetencer og skabe meningsfulde fællesskaber, som er attraktive for flere børn og unge.
Det betyder, at den enkelte spejder føler sig stolt over og anerkendt for at gøre en forskel.
Alle vores ledere frivillige og ulønnede. Vi er ikke-parti-politisk og byder alle velkomne uanset oprindelse, sociale vilkår eller religion.
Vores formål at bidrage til, at børn og unge lærer at blive selvstændige, får en demokratisk livsholdning, tager medansvar og realiserer deres fulde potentiale.
Spejderbevægelsen er funderet på værdier, man også møder i kristendommen, men vi er ikke en missionerende forening.
Læs mere om KFUM-spejderne på www.spejdernet.dk